14 May 2020

Friendly Building vann markanvisning för Tamarinden i Örebro

Posted

Nu står det klart att vi på Friendly Building är en av fyra byggaktörer som vunnit markanvisningen för Tamarinden i Örebro. Tillsammans med arkitektbyrån Street Monkey Architects tog vi fram ett förslag som innefattade både en snygg utsida och en välmående insida – det vill säga ett passivhus med spännande arkitektur, där solcellerna har sin […]